Rok szkolny

2008/2009

Praca wychowawczo-dydaktyczna w roku szkolnym 2008/09 wprowadzi dzieci w świat sztuki i kultury europejskiej poprzez poznawanie wybranych państw Unii Eoropejskiej w oparciu o program autorski mgr Iwony Mroczek i mgr Danuty Skorupskiej:"Podróże z pacynką Malwinką po zjednoczonej Europie".

CELE PROGRAMU

Ciekawość poznawcza małego dziecka a zwłaszcza w wieku przedszkolnym jest tak ogromna, iż często nie radzi sobie z porządkowaniem wrażeń i spostrzeżeń, które we współczesnym świecie docierają do niego dość szybko. Niejednokrotnie ilość docierających informacji przekracza możliwości i umiejętności dziecka. Jest to dobry moment dla twórczego i poszukującego nauczyciela, który w prosty sposób może tę wiedzę uporządkować.
Nasz program zmierza do tego nadrzędnego celu:,, Przyczynianie się do kształtowania świadomości >Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem<”.
Z celu nadrzędnego wynikają cele szczegółowe:
* wyjaśnienie pojęcia „Unia Europejska”,
* gromadzenie wiadomości o krajach zjednoczonej Europy i wykorzystanie ich w różnych formach działalności dziecięcej,
* zapoznanie dzieci z kulturą i zwyczajami panującymi w poznawanych krajach – wyrabianie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodowości i ich kultur,
* rozumienie i akceptacja wartości: wolność, pokój, szacunek, godność, współpraca ,
* docenianie nauki języków obcych jako środka ułatwiającego nawiązywanie kontaktów,
* rozwijanie świadomości bycia Polakiem i Europejczykiem
* wyposażenie dzieci w zasób wiadomości, umiejętności i doświadczeń wynikających z edukacji europejskiej w przedszkolu, jako punktu wyjścia do lepszego ich funkcjonowania we współczesnym świecie.
Poprzez realizację celów dziecko nabywa umiejętności:
- dostrzegania i opisywania charakterystycznych cech dla Polski,
- poprawnego nazywania państw UE oraz rozpoznawania ich symboli narodowych,
- kojarzenia miejsca położenia poznawanego kraju na mapie Europy,
- rozpoznawania charakterystycznych budowli dla wybranych miast (np.Paryż – wieża Eiffla),
- rozumienia znaczenia ochrony środowiska naturalnego dla życia,
- dostrzegania roli wybitnych postaci dla dorobku kulturowego Europy.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Program ten opracowany został do realizacji edukacji europejskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Założeniem programu jest ułatwienie dzieciom porządkowania zdobywanej wiedzy o Unii Europejskiej.
Program będzie realizowany z wykorzystaniem przewodnika Malwinki w podróży po zjednoczonej Europie. Malwinka to europejska podróżniczka, która opowie dzieciom o swoich podróżach i wrażeniach po różnych krajach. Malwinka to pacynka, która będzie odwiedzała dzieci w poszczególnych grupach w określonym czasie. Zapozna je z kulturą, symbolami, położeniem poznawanego kraju na mapie Europy. Opowie o ciekawych miastach, przybliży znane postacie ze świata nauki i twórczości dla dzieci.
Dzieci wspólnie z rodzicami i z nami będą tworzyły pamiątkowe albumy oraz kąciki tematyczne.
Podsumowaniem realizowanego cyklu programu będzie „Wieczór Rodzinny” poświęcony poznawanym krajom.


Masz uwagi, pytania? Kliknij i napisz do nas

    

logowanie do poczty przedszkolnej | logowanie do zmian na stronie www

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.