Znaczenie reguł

w wychowaniu dzieci -artykuł

Znaczenie reguł w wychowaniu dzieci.


Miłość jest czymś najważniejszym, co możemy ofiarować dzieciom. Drugą ważną rzeczą jest dawanie im dobrego przykładu. To filary, na których opiera się wychowanie – słowem: „Bez miłości i dobrego przykładu nie ma wychowania”.
By ukrócić złe zachowanie dziecka i wytyczyć wyraźne granice jego postępowania trzeba nauczyć je przestrzegania reguł.
Miłość i przykład są konieczne, ale czasami nie wystarczają rodzicom. Potrzebne są zatem odpowiednie narzędzia, które w razie potrzeby będą mogli wykorzystać rodzice.
Oto kilka z nich wg Anette Kast-Zahn psychologa i terapeuty, matki trojga dzieci, autorki książki pt.: „Każde dziecko może nauczyć się reguł”.

 Dzieci uczą się reguł od niemowlęctwa
za pomocą spostrzeżeń, których dokonują przyglądając się dzień
po dniu działaniom najbliższych osób.

 To rodzice ustalają reguły dla swoich dzieci,
kierując się własnym doświadczeniem, inspirującym przykładem
albo fachowymi poradami.

 Ustalenie problemów szczególnie często pojawiających się w relacjach dziecko-rodzic
i przyjęcie odpowiednich reguł, które ułatwią porozumienie.

 Wprowadzenie stałych rytuałów –
szczególnie tych, które tworzą w rodzinie wspólnotę i bliskie więzi
– wspólne posiłki, spacery, zabawy, obowiązki domowe, do
których włączone są również dzieci.

 Poświęcanie dziecku czasu i uwagi –
wprowadzanie zwyczaju poświęcania określonego czasu
wyłącznie dziecku regularnie każdego dnia, podporządkowując
się całkowicie jego potrzebom i życzeniom.

 Wytyczanie dziecku granic –
zwracając jednocześnie uwagę na jego pozytywne zachowania –
pokazywanie dziecku, że mu się ufa, że wiele z jego zachowań się podoba.

 Wpoić dziecku reguły można wtedy,gdy dostrzega się jego pozytywne zachowania – poprzez zachęty, pochwały, pełne miłości gesty wzmacniające dziecko tworzące
niezbędną przeciwwagę dla niewygodnych żądań i koniecznych ograniczeń stawianych dziecku.

 Dać dziecku szansę, by uczyło się na błędach – pozwolić dziecku odczuć logiczne konsekwencje własnego zachowania; tylko wtedy czegoś się nauczy.

 Jeśli brakuje konsekwencji w postępowaniu można ustalić z dzieckiem plan działania,
zawrzeć umowę dotyczącą zmiany jego zachowania, zaakceptować dziecięce rozwiązania problemów, opowiadać dzieciom bajki, w których pojawiają się problemy i kazać dzieciom znajdować rozwiązania.

Te sprawdzone reguły postępowania z dziećmi bez korzystania z gróźb i kar, bez tłumienia wyobraźni dziecka mogą wykorzystać rodzice w codziennych sytuacjach i kontaktach ze swoimi dziećmi.

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają.

 Dziecko krytykowane uczy się potępiać.
 Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji.
 Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości.
 Dziecko doświadczające litości uczy się rozczulać nad sobą.
 Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości.
 Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści.
 Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.
 Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.
 Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się cierpliwości.
 Dziecko chwalone uczy się wdzięczności.
 Dziecko akceptowane uczy się kochać.
 Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić siebie.
 Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel.
 Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.
 Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości.
 Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności.
 Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia.
 Jeżeli żyjesz w spokoju, Twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

W jakim otoczeniu żyje Twoje dziecko?
Dorothy Law Nolte
Opracowała:
mgr Ewa Kmieciak


Opracowanie wg książki Anette Kast-Zahn „Każde dziecko może nauczyć się reguł. Jak ustanowić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym”. Przełożyła Katarzyna Kledzik-Balicka. Wyd. Media Rodzina, Poznań 1999r.

Masz uwagi, pytania? Kliknij i napisz do nas

    

logowanie do poczty przedszkolnej | logowanie do zmian na stronie www

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.