Wady i zalety grupy mieszanej-

artykuł

Zalety i wady grupy mieszanej tzn. grupy dzieci w różnym wieku
Grupa Motylki – popołudniowa od wielu lat funkcjonuje jako grupa mieszana . Od kiedy grupa powstała rodzice oddający dziecko pod moją opiekę zadają pytania :
1)Jak pani sobie radzi?
2)Czy moje dziecko odnajdzie się w tej grupie?
3)Czy maluchy nie przeszkadzają starszakom w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu swoich umiejętności ?
Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem pracy w różnych placówkach i z różnymi dziećmi w wieku przedszkolnym szkolnym i gimnazjalnym . Niejednokrotnie w ciągu dnia musiałam „ przestawić się „ w sposobie i stylu komunikacji i nauczania. Taki „ trening „ sprawił , iż praca z grupą mieszaną , nie jest dla mnie problemem a raczej kolejnym wyzwaniem. Pracując z dziećmi w różnym wieku odkrywam ogromne możliwości , których nie zauważam w pracy z dziećmi w jednym wieku . Różnica wieku jest naturalnym czynnikiem determinującym pewne zachowania u dzieci . Dzieci żyją tu jak w „wielodzietnej rodzinie” , gdzie jasno określony jest podział ról. Starsi pomagają młodszym w wielu czynnościach , stając się jednocześnie wzorcem i modelem do naśladowania. To powoduje , iż starsi czują się bardziej zmotywowani do prawidłowego zachowania , poprawnego formułowania zdań , oraz wykształca się w nich poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka .To poczucie odpowiedzialności nie staje się ciężarem a wręcz przyjemnością .Zauważają to najbardziej rodzice jedynaków, gdyż ci zaskakują ich zachowaniem i postępowaniem wobec młodszych kolegów czy kuzynostwa .Wykształca się bowiem u tych dzieci chęć współpracy , współdziałania , pomocy i zdolność dzielenia się np. zabawkami a także umiejętność oczekiwania innymi słowy – cierpliwość. W takiej grupie , dzieci rozumieją , iż istnieją prawa i obowiązki przynależne wiekowi . Ten kto ma więcej lat ma więcej praw ale też ma więcej obowiązków. Dzieci młodsze obserwując starszych spokojnie czekają na czas, w którym zwiększy się limit praw. W tym wypadku możliwość zabawy na drabinkach, wysokiej ślizgawce lub oddalania się od Pani na większą odległość niż starsze dzieci. Jednocześnie zaniedbania obowiązków przez dzieci starsze nie są tolerowane . Więcej wybacza się maluchom. Starsi natomiast rozumieją że młodszym należy pozwolić na „ rozluźnienie „ w czasie zajęć . Dziecko 3 – letnie ma prawo nie uważać na zajęciach i odejść od grupy lub zasnąć , co rzadziej powinno zdarzać się starszakom .W tej grupie nie zdarza się naśmiewanie z cudzych niedociągnięć, nieumiejętności czy pomyłek i błędów. Tutaj dzieci wzajemnie się wspierają i motywują do pracy, nauki i zabawy .Gdy maluch nie potrafi założyć bucików czy spodenek – starszak pomoże . Starszaki doskonale rozumieją , że ktoś może mieć swoje słabości ( nawet kolega czy koleżanka w tym samym wieku ), może czegoś nie rozumieć lub nie umieć . Takiemu komuś trzeba pomóc a nie się z niego śmiać . Taka sytuacja jest powodem do działania pozytywnego i wspierania siebie . Maluchy z kolei bardzo chcą być takimi jak ich starsi koledzy , więc są mocno zmotywowani i ich działania wielokrotnie przez to stają się lepsze , doskonalsze . Zdarzają się sytuacje , gdy maluch jest w czymś lepszy od starszaków np. w czytaniu imion metodą I. Majchrzak , tańcu lub rysunku a nawet w zachowaniu . Jest to sytuacja na którą bardzo mocno czekam , gdyż wprowadza nowe emocje . Starszak jest tym faktem zdziwiony a maluch dumny i jeszcze bardziej zmotywowany. A motywacja i dobre samopoczucie jest motorem działania, przyczynkiem do otwartości na zdobywanie wiedzy. Dzieci rozumieją wówczas , że nie tylko wiek determinuje to czy umiem więcej czy mniej. Po prostu każdy z nas jest wyjątkowy i ma jakieś zdolności, rzecz w tym by te zdolności odkryć, obudzić w sobie. Nie ważne czy mam 3 latka czy 6 lat.
W grupie realizowany jest program zgodnie z podstawą programową na kilku poziomach nauczania. Praca z dziećmi polega na indywidualnym podejściu nauczyciela do każdego u dziecka , rozumieniu jego potrzeb, zdolności i umiejętności oraz poziomu rozwoju emocjonalnego a także oczekiwań rodziców. Różnica między grupą dzieci w różnym wieku a grupą wielolatków polega na tym, że w tej pierwszej w sposób naturalny zachodzą sytuacje , które nie zdarzają się w tej drugiej a to jest inspiracją do podejmowania odpowiednich decyzji dydaktycznych i wychowawczych. Te sytuacje rodzą się naturalnie i stają się codziennością wpisaną w życie grupy . Natomiast próba wytworzenia w grupie w równym wieku takich sytuacji z samego faktu świadomego i celowego działania w efekcie zakończyłaby się niepowodzeniem albowiem byłaby wytworzona sztucznie a więc niewiarygodna a tym samym doza emocji i odczuć o wiele słabsza , więc słabsze oddziaływanie metodyczne , a co za tym idzie słabsze efekty w osiąganiu tych samych celów. Dlatego z ogromnym przekonaniem jestem i będę propagatorką tworzenia grupy dzieci w różnym wieku . Jeszcze jednym argumentem przemawiającym za jest fakt że w tej grupie rodzeństwa , kuzynostwo mogą być razem. Wzmacnia to więzi rodzinne ale również niweluje stres dziecka związany z oddaleniem od domu, rodziny. To powoduje ,że dzieci szybciej aklimatyzują się w przedszkolu gdyż bliskich mają przy sobie. Tak więc w tej grupie nie ma problemu osamotnienia czy izolacji. Dziecko ma zaspokojoną potrzebę poczucia bezpieczeństwa , a tylko z dzieckiem pogodnym , wesołym , którego potrzeby są zaspokojone nauczyciel może osiągnąć sukcesy dydaktyczne, gdyż wówczas w dziecku uruchamiają się takie potrzeby jak ciekawość świata i chęć zdobywania wiedzy. Mam nadzieję, że większość wątpliwości udało mi się rozwiać. Jeżeli państwa nadal nurtują pytania proszę kierować je do mnie. Pytania państwa są inspiracją do działania, zmian i ulepszania metod dydaktycznych , które uczynią dzieci lepszymi, bardziej otwartymi i odważnymi, tolerancyjnymi i wyrozumiałymi oraz kreatywnymi przedszkolakami a w przyszłości uczniami. Pamiętajmy, że pierwsze lata życia wywierają decydujący wpływ na całe życie. Praca w grupie dzieci w różnym wieku nie jest łatwa , ale wyzwala w dzieciach i nauczycielu postawy trudne do osiągania w grupie dzieci w tym samym wieku. Dzięki temu , moim zdaniem cały proces dydaktyczny jest bogatszy, bardziej kształcący i urozmaicony. Dzieci wychowują się bez stresu, barier lecz z otwartością na świat a to jest kluczem do sukcesu .Po pewnym czasie , gdy dzieci zrozumieją swoje obowiązki , prawa, relacje panujące w funkcjonowaniu grupy , praca i zabawa staje się przyjemnością . Z każdym dniem widać zmiany jakie dokonują się w tych małych ludziach. Dojrzewają jak kwiaty w dobrze pielęgnowanym ogrodzie. Widać harmonię , która wielokrotnie zadziwia wszystkich odwiedzających nas gości


Z poważaniem
Danuta Skorupska

Masz uwagi, pytania? Kliknij i napisz do nas

    

logowanie do poczty przedszkolnej | logowanie do zmian na stronie www

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.