Zbawienne dobro

uwag

Zbawienne dobro uwag
Dzieci w wieku przedszkolnym to mali ludzie ,bardzo wrażliwi na otoczenie a zatem też na sygnały zeń płynące. Ważny jest odpowiedni dobór słów , barwa i intonacja głosu oraz sposób w jaki zwracamy się do dziecka .Każde jest inne, tak jak każdy dorosły człowiek różni się znacznie od siebie. Wrażliwość zależna jest od indywidualnych predyspozycji , ale też od środowiska w jakim wzrastaliśmy lub wzrasta dziecko .Dlatego tak różne są reakcje małego człowieka na słowa i uwagi. Zależą one od wielu czynników np.; od tego kto ją wypowiada ?! Wyobraźmy sobie swoje dziecko , które otrzymuje uwagę dotyczącą tego samego przewinienia od różnych osób tj. od matki , ojca , babci lub nauczyciela .Zapewne reakcja też byłaby skrajnie różna. Dlaczego ? Do niektórych z tych ludzi dziecko przyzwyczaiło się , innych nie traktuje poważnie a innych wreszcie traktuje zbyt poważnie .Spróbujmy wyobrazić sobie , że osoba dorosła wypowiadająca uwagę wykorzystuje rozmaite środki komunikacji np. marszcząc brwi , uśmiechając się lub zmienia barwę i intonację głosu. W takich okolicznościach reakcja dziecka też będzie różna . Dziecko inaczej zareaguje nawet na uwagę kochanej babci lub dziadka , gdy zmienią sposób przekazu celowo lub z powodu złego samopoczucia .Zupełnie inaczej dziecko zareaguje na uwagę ojca i inaczej na słowa matki. Trudno przewidzieć jak zareaguje dziecko .Tyle ile okoliczności , sytuacji ,ludzi –tyleż różnych reakcji .
Należałoby zastanowić się nad rolą jaką pełni uwaga słowna skierowana do dziecka . Czy jest potrzebna ? W nauczaniu przedszkolnym bardzo ważne jest zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju emocjonalnego dziecka .Ważne i konieczne dla dziecka jest zapewnienie takich warunków ,w których rzeczywistość zewnętrzna nie będzie ani przesadnie straszna ani nadmiernie wygładzona , tylko taka jaka jest .Aby wprowadzić w ten świat dziecko bez uszczerbku psychicznego uczymy je jak odróżnić uwagi od obelg . Uwaga jest dobrem, które pozwala dziecku uświadomić sobie rzeczywistość zewnętrzną .W efekcie pomoże mu w zrozumieniu jak sprawnie „ poruszać ‘’ się w świecie „dorosłym’’ , bez zbędnych frustracji i nabrać pewności siebie .Odpowiednio dopasowana forma komunikowania się z dzieckiem pozwala odrzucić to co bolesne dla niego i uzmysłowić mu , ze dobrodziejstwem jest możliwość uczenia się .Uwaga krytyczna nie ma nic wspólnego z karaniem. Zadaniem dorosłych jest nauczenie dziecka odróżniania uwagi (pouczenia ) od obelgi .Dobra uwaga uczy, zła uwaga jest obelgą .Idealnym miejscem do zapewnienia zrównoważonego rozwoju dziecka jest grupa mieszana. Dziecko , które kończy edukację przedszkolną powinno odróżnić uwagę od obelgi .Jeżeli reakcja dziecka na uwagę dorosłych jest skrajnie silna i prowadzi do jego frustracji , płaczu tzn. ,że nie nauczyło się konstruktywnego myślenia na temat swojego postępowania .W takim przypadku jest zachwiana równowaga pomiędzy odbiorem otoczenia a odbiorem samego siebie . Najprawdopodobniej dziecko wzrasta w przeświadczeniu , że wszystko co robi , robi bezbłędnie a otoczenie (ludzie ) ,którzy zwracają mu uwagę są źli i go krzywdzą. Takie przeświadczenie prowadzi do wielu konfliktów a w rezultacie , w późniejszym życiu nawet do depresji .Dlatego tak ważne są okoliczności w jakich wypowiadamy uwagę , intonacja głosu, mimika twarzy oraz zrozumienie jej przez dziecko. Jest ono szczególnie narażone na stres , ponieważ istnieje różnica wzrostu i głosu pomiędzy małym człowiekiem a dużym. Ten fakt jest wystarczająco dużym powodem do pojawienia się lęku u dziecka .Nie wszyscy jednak o tym pamiętają, dlatego ustanowiono prawa dziecka , które tu w przedszkolu są szczególnie przestrzegane .Indywidualne podejście do każdego dziecka. Poszanowanie jego godności , indywidualności jest traktowane w naszym przedszkolu priorytetowo . Każdy nauczyciel zna i stosuje wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka .Współpracując z rodzicami możemy stworzyć idealne warunki dla naszych maluchów. Taka współpraca przynosi same korzyści .Dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu a my dorośli umiemy właściwie postępować i podejmować odpowiednie decyzje .Grupa Motylki prowadzona jest w oparciu o idee pedagogiczne wypracowane przez J. Korczaka .Dziecko stawiał w centrum uwagi a wychowując je wciąż zadawał pytania .Książki pt ;(… )Jak kochać dziecko ?,czy Prawo dziecka do szacunku’’ najczęściej zakończone są znakami zapytania lub szczerą konkluzją : nie wiem ,może , dopiero szukam ,jeszcze nie wiem( …)Świadczy to o tym, że był człowiekiem poszukującym , który nie ulegał stereotypom i nie postępował rutynowo . Jego wszechstronne wykształcenie pozwalało na szersze spojrzenie na problem wychowania .Zawsze szukał , zadawał pytania , cechowała go pokora wobec tego czym się zajmował. Obserwował dzieci , słuchał i uczył się od nich .Być może dlatego jest jednym z najwspanialszych pedagogów i wychowawców . Bardzo ważne jest indywidualne podejście , gdyż dzieci są różne –nie zapominajmy o tym. Bierzemy za nie odpowiedzialność .Oczekujemy od dziecka zmiany , ale czy uświadamiamy sobie jak daleko idącej ? Zmiana może dotyczyć nie tylko określonego zachowania ale także całego postępowania a nawet osobowości dziecka. Nasze oddziaływanie na dziecko można porównać do gracza na stole bilardowym .Uderzając w kulę , zmienia jej tor ruchu o 180 lub 360 stopni .Dlatego im lepszy gracz , tym lepsze wyniki .Im mądrzej wychowujący rodzic , tym mądrzejsze i lepiej przygotowane do życia dziecko . Uczymy dzieci aby dały nam chwilę czasu i posłuchały tego co do nich mówimy , wówczas dziecko ma prawo oczekiwać ,że zostanie wysłuchane . Czasami dzieci zwracają nam uwagę na niestosowność naszego zachowania – to z kolei jest dla nas nauką . Podziękujmy im za to,- że tak wiele możemy im dać i tak wiele od nich otrzymujemy.


Opracowała Danuta Skorupska
Lit. artykuł M Pawluczuk- Solarz. pt; „Korczakowskie idee Wychowania ‘’

Masz uwagi, pytania? Kliknij i napisz do nas

    

logowanie do poczty przedszkolnej | logowanie do zmian na stronie www

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.