Rozwój dziecka

czteroletniego

ROZWÓJ DZIECKA CZTEROLETNIEGO


ROZWÓJ SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ

W czwartym roku życia dziecko swobodnie wchodzi i schodzi
po schodach, przeskakuje obunóż przez przeszkodę i chodzi na palcach. Czterolatek samodzielnie ubiera się, myje zęby, posługuje się widelcem i łyżką.
W zakresie zdolności manipulacyjnych pojawia się umiejętność posługiwania się nożyczkami – dziecko przecina papier na dwie części. Coraz sprawniej posługuje się kredkami i ołówkiem, trzymając je częściej w jednej ręce pomiędzy kciukiem, a dwoma pierwszymi palcami.


ROZWÓJ MOWY

Czterolatek porozumiewa się zdaniami złożonymi. W jego mowie wzrasta liczba rzeczowników – pojawiają się nazwy zawodów, części przedmiotów, budynków oraz nazwy ulic, miast i miejscowości. Wzrasta także liczba wyrazów określających czynności. Pojawiają się „neologizmy” - nowe słowa, które dziecko wymyśla do znanych już wyrazów, gdy nie znajduje
w swoim słowniku gotowych nazw, np.: „zaświecacz” (wyłącznik elektryczny), „kukuryk” (kogut). W mowie pojawiają się także przyimki, zawsze
w takiej samej kolejności: najpierw w, a następnie na, pod, obok.
Rozwój mowy dziecka mogą hamować niekorzystne warunki środowiskowe, mówienie po „dziecinnemu”, czasami pojawienie się w rodzinie młodszego dziecka i naśladowanie mowy niemowlęcia przez starsze rodzeństwo.
W procesie rozwoju mowy ważna jest rola percepcji słuchowej, warunkującej słyszenie i rozumienie mowy innych oraz kontrolę mowy własnej. Ważnym elementem percepcji słuchowej jest umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów składowych wyrazu na przykład o od a. W wieku czterech lat dziecko zaczyna być świadome tego, że słowa są zbudowane
z sylab. W tym wieku dziecko samodzielnie układa rymy, wierszyki oraz krótkie bajki.


ROZWÓJ ZABAW

Pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia dokonuje się zmiana
w zabawach dziecięcych. Zabawy manipulacyjno – funkcjonalne, które wyraźnie dominowały w pierwszych trzech latach życia zostają zastąpione zabawami tematycznymi oraz zabawami konstrukcyjnymi, które powstają
z zabaw manipulacyjnych. Zabawy konstrukcyjne polegają na wytwarzaniu coraz bardziej skomplikowanych obiektów.
W zabawie czterolatka można zaobserwować zabawy destrukcyjne, polegające na niszczeniu, burzeniu, rozdeptywaniu. Dziecko sprawdza wytrzymałość różnych przedmiotów.
Dzieci czteroletnie bardzo chętnie bawią się w odgrywanie ról – chętnie są rodzicami, strażakami, lekarzami. W czasie zabaw wykonują czynności tych osób, odtwarzając również mimikę twarzy i ruchy ciała.
W wieku czterech lat nadal dominują zabawy indywidualne, w obecności innych dzieci lub z jednym dzieckiem.

ROZWÓJ EMOCJONALNY I SPOŁECZNY

Główny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka i umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych ma rodzina. Od drugiego roku życia coraz ważniejsza rolę odgrywają również związki z rówieśnikami.
W wieku czterech lat dzieci zaczynają preferować zabawy
z rówieśnikami. W zabawach tych obserwuje się zarówno zachowania pozytywne jak i negatywne. Zachowaniem negatywnym jest przede wszystkim agresja. Reakcje gniewu nasilają się u dzieci w trzecim, czwartym roku życia. Dziecko często krzyczy, kopie, rzuca przedmiotami. Pod koniec czwartego roku życia ilość agresywnych reakcji maleje – dziecko w miarę postępów uspołeczniania uczy się opanowywać negatywne zachowania.
Czterolatek nie zawsze potrafi podporządkować się normom grupowym. Dziecko, które nie chce przyjąć narzuconych przez grupę form zachowania, przejawia aspołeczne formy zachowania, takie jak upór, rywalizacja, agresja, władczość. Innym rodzajem relacji pomiędzy rówieśnikami są zachowania altruistyczne, np.: próbują pocieszać innych, dając im swoje zabawki, proponują swoją pomoc dziecku, które spotkała jakaś przykrość.


Opracowanie:
mgr Magdalena Samol, na podstawie artykułu zamieszczonego w czasopiśmie
„BLIŻEJ PRZEDSZKOLA”


Masz uwagi, pytania? Kliknij i napisz do nas

    

logowanie do poczty przedszkolnej | logowanie do zmian na stronie www

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.