Rozwój dziecka

pięcioletniego

ROZWÓJ DZIECKA PIĘCIOLETNIEGOROZWÓJ SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ

W wieku pięciu lat rozwija się sprawność motoryczna rąk i palców – dziecko tworzy wielobarwne prace plastyczne, zawierające dużą ilość szczegółów, nawleka koraliki
na sznurek, buduje skomplikowane konstrukcje z klocków, wycina dowolne formy według własnych pomysłów, sprawnie chwyta przyrządy do pisania. Dziecko w czasie wykonywania czynności manualnych angażuje swoje całe ciało – porusza językiem, nogami, tułowiem. Rysunki dziecka pięcioletniego mają formę uproszczoną, brakuje w nich jeszcze właściwych proporcji pomiędzy rysowanymi elementami.

ROZWÓJ MOWY

W wieku pięciu lat w mowie pojawiają się już wszystkie części mowy. W dalszym ciągu wzrasta liczba rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków, zaimków
i liczebników. W tym wieku zdarzają się jeszcze trudności artykulacyjne – trudniejsze głoski są zastępowane łatwiejszymi lub są mylone z innymi. Następuje rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego, dziecko tworząc opowiadanie potrafi przedstawić sekwencję wydarzeń. Pięciolatek potrafi wyróżnić pierwszą głoskę w krótkich wyrazach, jak również podzielić krótkie wyrazy na głoski oraz połączyć je w całość.


ROZWÓJ ZABAW

W działalności zabawowej dziecka pięcioletniego dominują zabawy konstrukcyjne. Dziecko przygląda się uważnie zajęciom dorosłych a zdobytą wiedzę przenosi do zabaw - majsterkuje, używając młotka, nożyczek, kleju. W zabawach tematycznych dziecko stara się coraz dokładniej odtwarzać zaobserwowane czynności. Pięciolatki najczęściej bawią się
z jednym dzieckiem lub indywidualnie. Dopiero w wieku sześciu lat dziecko stopniowo przechodzi do zabaw zbiorowych.

ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

Pięciolatek wyraża swoje uczucia adekwatnie do sytuacji, potrafi także opisać przeżywane emocje słowami. W dalszym ciągu ma trudności z podporządkowaniem się normom ustalonym w grupie. W kontaktach z rówieśnikami dominują zabawy wspólne - dzieci łączą się w większy zespół w celu wspólnej zabawy i potrafią bawić się razem około piętnastu minut. W wieku pięciu lat zanikają zachowania agresji fizycznej, wzrasta natomiast ilość reakcji słownych, wskazujących na negatywizm. Na polecenia dorosłych, które nie są zgodne z jego wolą, pięciolatek reaguje odmową. Odpowiedź „nie” staje się ważnym aspektem pewności siebie i pełni istotną rolę w rozwoju społecznym. Dziecko, nawiązując kontakty z dorosłymi i rówieśnikami, niektóre z tych osób obdarza wyraźną sympatią – stara się im pomagać, chętnie przebywa w ich towarzystwie, obdarowuje je zabawkami. Sympatia w stosunku do rówieśników może przeradzać się w późniejszym okresie w uczucie trwałej przyjaźni.

Opracowanie

mgr Magdalena Samol, na podstawie artykułu zamieszczonego w czasopiśmie „ BLIŻEJ PRZEDSZKOLA”

Masz uwagi, pytania? Kliknij i napisz do nas

    

logowanie do poczty przedszkolnej | logowanie do zmian na stronie www

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.